Ver cesta
Intranet


Newsletter
Modelos de Oido

Modelo de Oido, en 3 partes, 11,5x16,5x11,5 cm, aumentos 1,5x

Representación del oído externo, medio e interno. Partes: pabellón y conducto ...

Modelo de oido, en 3 partes, 15x36x20 cm, aumentos 3x

Representación del oído externo, medio e interno. Partes: pabellón y conducto ...